Galeria

O projekcie

Dzięki projektowi Erasmus+ mieliśmy możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. Spędziliśmy 4 tygodnie w Hiszpanii. W projekcie uczestniczyło dwadzieścioro uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik.

Uczniowie Technikum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
mobilni na europejskim rynku pracy.


2014-1-PL01-KA102-001074

Cele projektu:

 • doskonalenie umiejętności w zawodach technik informatyk, technik mechatronik i technik elektronik,
 • rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych,
 • zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników projektu w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym),
 • rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie,
 • zwiększenie szans zatrudnienia.

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu, w ramach którego zrealizuje trzy projekty.

PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych:

 • osoby młode na rynku pracy (oś I),
 • efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II),
 • szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III),
 • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV),
 • pomoc techniczna (oś V)

Środki z EFS wykorzystywane będą w ramach krajowego programu PO WER oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych przez następne sześć lat, czyli do roku 2020. Projekty PO WER zrealizują m.in. powiatowe urzędy pracy, niepubliczne agencje zatrudnienia, wybrane ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"

Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansuje ok. 150 projektów, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2014, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej

Beneficjenci: Instytucje, których projekty zostały zakwalifikowane na listę rezerwową programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2014.

Grupa docelowa projektu: Uczniowie, absolwenci (nie dłużej niż 1 rok od zakończenia nauki) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Zasady realizacji: Projekty będą realizowane na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Czym jest Europass?

Europass–Mobility prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą. Jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej i przydatny przy zatrudnieniu w Polsce i poza jej granicami.

Dokument mogą otrzymać osoby, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Dokument Europass–Mobility wypełniają - partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass–Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.

Zakwaterowanie

Zakwaterowani byliśmy w hotelu BenalBeach, z którego rozpościerał się przepiękny widok na morze oraz całą Benalmadenę. Hotel był duży, a warunki pobytu bardzo dobre. Sygnał Wi-Fi był do dyspozycji w całym budynku. Mieszkaliśmy po cztery osoby w apartamencie. Pomieszczenia były wyposażone we wszelkie potrzebne nam na czas pobytu rzeczy, m.in. kuchenkę mikrofalową, elektryczną czy lodówkę.

 

Wycieczki

W każdy weekend mieliśmy okazję zwiedzać cudowną Hiszpanię. Naszym pierwszym celem był Gibraltar. Jest to małe miasto Wielkiej Brytanii znajdujące się na najbardziej wysuniętym na południe punkcie Półwyspu Iberyjskiego. Zwiedziliśmy tam ogromną jaskinię we wnętrzu góry. Widzieliśmy również pomnik generała Sikorskiego, przemarsz wojska brytyjskiego, wystawę zabytkowych samochodów. Zaprzyjaźniliśmy się również z gibraltarskimi małpkami.

Kolejną wycieczką był wyjazd do miasteczka Ronda, gdzie zwiedziliśmy Corridę oraz muzeum i zakątki miasta.

Następnego dnia pojechaliśmy do Malagi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od muzeum samochodów. Następnie wspięliśmy się na zamek Alcazaba, z którego były niesamowite widoki na panoramę miasta oraz przepiękne morze. Ostatnim punktem było muzeum Picassa.

W ostatni weekend odwiedziliśmy malownicze miasto Córdoba znajdujące się w północnej części Andaluzji. Zwiedziliśmy słynną katedrę La Mezquita, synagogę oraz zabytkową część miasta.

Z kolei w słoneczną niedzielę wybraliśmy się do delfinarium, gdzie obejrzeliśmy pokazy delfinów oraz ptaków egzotycznych. Punktem kulminacyjnym naszego zwiedzania był wjazd koleją 4-osobową na górę Callamoro, z której rozpościerał się zapierający dech w piersiach widok na całą okolicę.

Opiekunowie i uczestnicy

 

Mariola Leśniewska

opiekun praktyki

Katarzyna Cedro

opiekun praktyki

 

Przemysław Jedlikowski

technik informatyk

Grzegorz Masłowski

technik mechatronik

Jakub Ziejewski

technik informatyk

Sylwia Sławińska

technik informatyk

Michał Bykowski

technik informatyk

Wojciech Szczepański

technik elektronik

Łukasz Gajowik

technik mechatronik

Bartosz Kaczmarczyk

technik elektronik

Paweł Adamski

technik mechatronik

Mateusz Sałata

technik informatyk

Piotr Krysa

technik mechatronik

Michał Szczepański

technik elektronik

Łukasz Koniarczyk

technik informatyk

Karolina Gałka

technik informatyk

Damian Gębora

technik informatyk

Jan Jareński

technik elektronik

Rafał Kolasa

technik elektronik

Marcin Kwaśniak

technik informatyk

Michał Jedynak

technik informatyk

Paweł Siwoń

technik informatyk

Opinie

W roku szkolnym 2014/2015 miałam okazję pojechać na praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii. Wspólnie z innymi uczniami spędziłam miło czas i poznałam kulturę tego wspaniałego kraju. Pracowałam w firmie, gdzie miałam do wykonania wiele ciekawych zadań. Podniosłam swoje umiejętności techniczne, językowe oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Czas spędzony za granicą uważam za w pełni wykorzystany i mogę śmiało polecić udział w tym projekcie, gdyż wyjazd ten zostanie w mojej pamięci przez wiele lat.

- Karolina Gałka, informatyk

Projekt Erasmus+ był jednym z najlepszych i najciekawszych przeżyć, jakie doświadczyłem. To nie tylko praca w nowym miejscu czy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce, lecz także również poznanie nowej kultury, zwyczajów i nowych ludzi. Mogliśmy się przekonać, jak poradzilibyśmy sobie przez miesiąc w zupełnie obcym miejscu, daleko od domu. Zakwaterowanie było bardzo dobre, od morza dzieliło nas zaledwie kilkadziesiąt metrów, a jeśli ktoś nie przepadał za słoną wodą, mógł skorzystać z hotelowego basenu. Czas wolny po pracy można było spędzać na kilkanaście sposobów. Wycieczki organizowane w weekendy także były bardzo ciekawe. Zobaczyliśmy wiele zabytków, piękne krajobrazy. Praca, choć może dziwnie to zabrzmi, również była przyjemna, razem z kolegą mieliśmy za zadanie stworzyć kilka baz danych. Nad wszystkim czuwał nasz opiekun, który zawsze pomagał nam, gdy napotkaliśmy jakiś problem. Podsumowując, jeśli miałbym okazję uczestniczyć jeszcze raz w takich praktykach, to bez zastanowienia wybrałbym się tam ponownie.

- Michał Bykowski, informatyk

Byłem w tym roku uczestnikiem praktyk zagranicznych, które odbywały się w Hiszpanii. Wraz z kolegą pracowaliśmy w firmie Malaga Electronica, gdzie zajmowaliśmy się naprawami sprzętu elektronicznego. Praca ta była bardzo ciekawa. Naszym pracodawcą była bardzo miła kobieta, która w razie potrzeby pomagała w wykonaniu powierzonego zadania. Wiele się nauczyliśmy podczas tego stażu. Poza pracą mieliśmy również czas na przyjemności. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, spróbowaliśmy regionalnych potraw i świetnie się bawiliśmy. Pobyt na Costa del Sol był wspaniałym przeżyciem, które będę bardzo miło wspominał.

Michał Szczepański, elektronik

Na przełomie maja i czerwca 2015 roku odbyłem staż w Hiszpanii wraz z innymi rówieśnikami. Zakwaterowani byliśmy w przepięknym hotelu Benal Beach znajdującym się w miejscowości Benalmádena w pobliżu miasta Málaga. Opiekunami sprawującymi nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk były p. Katarzyna Cedro oraz p. Mariola Leśniewska, która była jednocześnie koordynatorem i autorem projektu. Moją praktykę odbywałem w firmie Grupo Ymer. Praca, którą wykonywałem polegała na serwisowaniu laptopów i komputerów, tworzeniu bazy danych oraz stron internetowych, a także innymi pracami związanymi z moim zawodem. Podczas mojego pobytu na praktykach doskonaliłem język hiszpański oraz angielski. W wolnym czasie poznawałem historię, kulturę i obyczaje tego kraju. W każdy weekend wraz z innymi uczestnikami projektu zwiedzałem wiele przepięknych miejsc, m.in. Gibraltar. Wyjazd był dla mnie niezapomnianym przeżyciem i bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w stażu zagranicznym.

- Marcin Kwaśniak, informatyk

Praktyka zagraniczna minęła bardzo szybko i przyjemnie. Naszymi opiekunami była Pani Mariola Leśniewska oraz Pani Katarzyna Cedro. Do Malagi przybyliśmy 17 maja. Mieszkaliśmy w bardzo korzystnie umiejscowionym hotelu BenalBeach w Benalmadenie, z którego do miejsca pracy dzieliła mnie niecała godzina. Przez pierwsze dni praktyk uczęszczaliśmy dodatkowo na zajęcia z języka hiszpańskiego, które prowadziła Pani Lidia. Dni mijały bardzo szybko. W weekendy jeździliśmy na wycieczki, które miały przybliżyć nam kulturę Hiszpanii. Po pracy mieliśmy do dyspozycji basen hotelowy, w którym chętnie pływałem po dniu pracy. Odwiedziliśmy takie miejsca jak Giblartar, Ronda, Córdoba, Muzeum Motoryzacji w Maladze, Delfinarium w Benalmadenie. Cały wyjazd przerósł moje oczekiwania, nauczyłem się wiele z zakresu mojego zawodu, poznałem również kulturę hiszpańską. Polecam każdemu taką praktykę ze względu na możliwość poznawania nowych doświadczeń, ludzi oraz kultury innym państw. Zawsze mile wspominam tamte chwile.

- Łukasz Koniarczyk, informatyk